Impactum Oy

WordPress kotisivujen suunnitteluun

CMS eli Content Management System on vähänkin dynaamisten kotisivujen ylläpitoon paras ja välttämön työkalu, jota ilman sivujen ylläpito on vaivalloista puuhaa.

Tähän tarkoitukseen on tarjolla useita vaihtoehtoja ja WorPress on maailmanlaajuisesti yksi suosituimpia, tällä hetkellä (2021) kaikista saiteista 39 % tehdään Worpress -alustalla. Sen käyttö on helppoa, kun sivut on valmiit. Uusia sivuja, tekstejä, kuvia ja muuta sisältöä voi lisätä kaikki, joilla on jonkintasoiset käyttöoikeudet. Eri käyttäjille voidaan määritellä eri oikeuksia sivuston sisällön hallintaan.

Sivujen suunnittelu on toki oma osaamisensa, vaikkakin WordPress on pyritty pitämään mahdollisimman yksintaisena. Silti rakenne on monimutkainen, koska siinä on niin paljon ominaisuuksia.
Sivujen suunnittelu kannattaa jättää sille, joka sen osaa ja itse keskittyä omaan kannattavimpaan osaamiseensa.

Sivujen suunnittelu lähtee liikkeelle tarpeesta. Mihin sivut tarvitaan, mitä niillä halutaan kertoa ja näyttää, mikä on kohderyhmä eli kuka voisi saada sivuilta tietoa ja mitä se on? Yksinkertaisimmillaan sivut on yrityksen käyntikortti, josta selviää oleelliset yhteystiedot ja mitä yritys tekee.
Tietoa voidaan lisätä matkan varrella rajattomasti ja sivustoa laajentaa tarpeen ja kehityksen mukaan. Yrityksen kotisivujen osoite kannattaa rekisteröidä ensi tilassa.
Sivusto voi olla myös vaikkapa yksittäisen tuotteen tai palvelun sivusto, mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Seuraavaksi suunnitellaan rakenne eli mitä sivuja näytetään. Yrityksestä, tuotteet, palvelut, yhteystiedot, jne.
WordPress on integroitavissa moneen palveluun helposti. Käyttökelpoisia ovat postituslistat ja niihin liittyvät postitusjärjestelmät, kuten Mailchimp ja ActiveCampaign, CRM -järjestelmät, kuten PipeDrive, HubSpot ja monet muut. Kauppapaikkajärjestelmistä Voocommerce on WordPressin kanssa toimiva ratkaisu.

Kun rakenne on selvä, suunnitellaan visuaalinen linja. Yrityksen graafista ilmettä käytetään, ja jos on olemassa graafinen ohjeistus, se on hyvä lähtökohta. Visuaalisesta linjasta esitetään sivumalleja, joiden pohjalta sivut lopullisesti rakennetaan WordPressiin.

Koko prosessi on melko tekninen ja monissa yksityiskohdissa joudutaan menemään teknisten mahdollisuuksien asettamissa rajoissa. Sivuja katsotaan hyvin paljon mobiililaitteilla, joiden näyttö on hyvin rajallinen ja sivut suunnitellaan toimimaan jokaisella alustalla omine vaatimuksineen.

Odottavan aika on pitkä ja sivusto halutaan pystyyn nopeasti, kun siihen kerran ryhdytään. Suunnittelun kesto vaihtelee paljon riippuen sivuston laajuudesta. Mitään aikataulua ei voi antaa ennen kuin laajuus selviää. Kun saitin rakennus alkaa, ensimmäinen sivu voi olla esillä jo alusta lähtien. Coming Soon on lupaus tulevasta, se on yleensä yksi sivu, jolla voi olla jo yhteystiedot jne.